Tietoinen valinta

Rauhan matkalla -kurssit

Tiedustele ryhmien aloituksista...

Rauhan matkan kulkeminen on tunteiden tuntemista. Matkalla katsotaan elämän käännekohtia, erilaisia tunteita ja valintoihin vaikuttaneita syitä. Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa katsomaan neutraalisti mennyttä ja lisää kiitollisuutta sekä myönteistä suhtautumista elämää kohtaan.
Ryhmät toteutetaan pienryhmissä, max. 6 hlöä, näin saadaan jokaiselle turvallinen tila puhua tunteista ja käsitellä omaan elämään vaikuttaneita tapahtumia. Samalla, kun kuuntelet toisia, kuulet myös omaa itseäsi. Jos Rauhan matkan kulkeminen juuri nyt tuntuu tärkeältä, aloita ihmeessä. Milloin olet perillä – tämä selviää, kun olet saapunut.

Rauhan matkalla - Lähde matkalle omaan sisimpääsi

Rauha metodin mukaiset kurssit Turussa v. 2023: Molemmilla ryhmillä on 12 kokoontumista, jotka toteutetaan osallistujien aikataulujen mukaan (osa keväällä ja loput syksyllä).

Surua sydämessä -ryhmä; tiedustele ryhmistä

Sinulle, joka olet kokenut menetyksen tuoman surun tai muuten tunnet, että sisälläsi on surematonta surua. Surun kokeminen puhdistaa ja neutraloi menneisyyttä. Ryhmässä jokainen parantaa itseään, yhteisellä matkalla. Jokainen sanoittaa oman kokemuksensa. Tämä auttaa näkemään  kokonaisuuden ja ymmärtämään menneisyyden merkityksen. Emme pyöri pelkästään surun ympärillä, vaan käsittelemme erilaisia tunteita, jotka auttavat katsomaan elämää valoisammin ja löytämään sisäistä iloa.

Yksinäinen sydän -ryhmä; tiedustele ryhmistä

Tunnetko itsesi yksinäiseksi. Ihmetteletkö, miksi et ole kohdannut kumppania, vaikka olet ehkä pitkään etsinyt ihmistä vierellesi. Saatamme kokea menetyksen tunnetta eli surua jostakin, jota meillä ei ole koskaan ollutkaan. Tunteiden sanoittaminen, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on jokaiselle tärkeää. Opit näkemään selkeämmin, mitkä uskomukset itsestäsi ja millaiset tunteet ovat vaikuttaneet menneisyyden valintoihisi. Ryhmässä kuljemme kohti luottamusta. Matkan kuljettuasi olet sinä, vaikka et sama, joka olet nyt.

Rauha metodi on Mira Puron kehittämä metodi (www.unelmientoteuttaja.fi). Rauha metodi on järkevälle ihmiselle sopiva tunteiden käsittelyn metodi, jonka tarkoituksena on tehdä tunteet järjellä ymmärrettäviksi. Kun tunteita uskaltaa tuntea, se antaa turvallisuuden tunnetta, joka auttaa katsomaan elämää myönteisemmin.

Kurssiin kuuluu 12 tapaamiskertaa ja työkirja. Kurssit toteutetaan pienryhmissä, max. 6 hlöä/ryhmä.

Kurssin hinta on 40 €/ilta/hlö = 12 x 40 € = 480 €.

Laskutus kahdessa erässä á 240 € tai kolmessa erässä á 160 € tai kuukausittain á 100 €, oman toiveesi mukaan.

Kurssihinta sisältää 12 tapaamiskertaa á 2 h ja työkirjan (arvo 20 €). Illoissa on tarjolla teetä ja keksejä.

Kurssit järjestetään Turussa ja tarkempi osoite ilmoitetaan kursseihin osallistuville.

Ensimmäisellä tapaamisella sovimme osallistujien kanssa kurssipäivät tarkemmin. Alussa tapaamisia voi olla kerran viikossa ja myöhemmin kahden viikon välein. Mahdollisuus myös jakaa kurssit siten, että keväällä on 6 tapaamista ja syksyllä 6 tapaamista.

Kursseilla käsitellään mm.: 

  • Mitä on Rauhan matkan kulkeminen. 
  • Tunteiden polku sydämen ympäri. Pelkotunteet ja rakkaustunteet.
  • Perustunteet ja hetkentunteet. Ajatus, tunne ja teko. Tunteiden vaikutus valintoihimme.
  • Aiheina pelkotunne ja rakkaustunne; Häpeä-Valaistuminen, Syyllisyys-Rauha, Riemu, Apatia-Rakkaus, myötätunto, Menetys-Myötätunto, Huoli-Hyväksyminen, Halu-Innokkuus, Ärtymys-Neutraali, Ylpeys-Rohkeus,.
  • Anteeksianto, arvot, kriisi, haaveet, uhat ja unelmointi.

Huom!

* Mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjaukseen:

Joskus voi olla helpompi sanoittaa itseään kahden kesken, kun toinen on läsnä ja kuuntelee ja antaa ajattelemisen aihetta.

* Ohjausta parisuhteessa oleville:

Voit kertoa vapaasti ja keskeyttämättä, miltä sinusta tuntuu, mitkä ovat ajatuksesi tietyistä tapahtumista ja miten ne ovat vaikuttaneet sinuun. Myös kumppanisi tulee yhtälailla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ohjaajana luon turvallisen ilmapiirin kertoa tunteista ja avaan keskustelua, joka auttaa luomaan arvostavan ja toista huomioivan parisuhteen, omia tarpeita unohtamatta.
Ohjaukset joko etänä ja/tai sovitut tapaamiset. Tapaamisia yhteensä 12 kertaa á 1,5 h ja työkirja. Paritapaamisissa voi osa olla yhdessä ja osa erikseen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: leena.sarkkinen@gmail.com

Rauhan matkalla

Meillä on hetkentunteita ja perustunne. Hetkentunteet syntyvät hetkessä, automaattisena reaktiona ja nämä menevät yleensä pian ohitse, mikäli emme ylläpidä niitä. Kun joku henkilö antaa tunteiden ohjata itseään liikaa, silloin puhutaan yleensä hetkentunteista. Perustunne, esim. häpeä tai riittämättömyyden tunne, on sellainen, joka vaikuttaa meihin eri tilanteissa, vaikka emme tiedostaisi sitä. Perustunne on sisäistä puhetta itsellemme ja vaikuttaa siihen, mitä tunnemme ansaitsevamme.

Pelkopohjaisia tunteita on kahdeksan (esim. häpeä, syyllisyys, huoli, apatia) ja nämä kuluttavat elämänenergiaa. Pelkoon perustuvat tunteet vetävät alaspäin ja estävät tarttumasta mahdollisuuksiin. Rakkaustunteita on yhdeksän (esim. rohkeus, hyväksyminen, rakkaus, rauha) ja nämä auttavat voimaan hyvin. Ajatukset ja teot ovat rakentavia.

Elämämme koostuu valinnoista, joko tiedostetuista tai tiedostamattomista. Jokaiseen valintaan vaikuttaa tunne itsestä. Tunne on suurempi elämän valintojen ohjaaja, kuin ajatukset.

Rauhan matka on tunteiden tuntemista. Tämä on paranemista, jolloin kipu väistyy ja tilalle tulee elämänilo.

Kenelle kurssi sopii

  • Kurssi sopii kaikille, jotka ovat valmiita tiedostamaan piilotettuja tunteita ja käsittelemään niitä.
  • Kurssi sopii, jos olet jo väsynyt pakenemaan tunteitasi, joita et ole aiemmin uskaltanut kohdata. 
  • Kurssi sopii, jos olet kohdannut elämässäsi iso kärsimyksen ja suurin shokki on jo ohitse.
  • Kurssi sopii, jos haluat ymmärtää paremmin itseäsi ja elämäsi suurimpia käännekohtia.
  • Kurssi sopii, kun haluat vapautua pelon tunteista ja toivot keveämpää suhtautumista tulevaisuuteen.
 
Tekstien lähde: Rauhan matkalla työkirja; Mira Puro

Suosittelen: Rauha Elämän hyvinvoinnin parantaja – kirja; Mira Puro

 
Sydämellisesti tervetuloa elämäsi tunnematkalle, kohti rauhaa ja ”valaistumista” ’

Turussa v. 2023:

Surua sydämessä -ryhmä; tiedustele ajankohtaa.

Yksinäinen sydän -ryhmä; tiedustele ajankohtaa.

Tiedustele myös henkilökohtaisesta ja pareille suunnatusta ohjauksesta!

Kurssitiedustelut mieluummin sähköpostilla

Tiedustele kursseista ja ohjaajakoulutuksesta sähköpostilla

400€

Rauha metodi; ohjaajakoulutus 3 pv + työkirja

480€

Rauha metodi: Surua sydämessä - 12 kertaa + työkirja

480€

Rauha metodi; Yksinäinen sydän -12 kertaa + työkirja

Tilaa uutiskirjeemme. Saat mielenkiintoisia vinkkejä, tietoa tulevista luennoista, kursseista ja matkoista.