Tietoinen valinta

Ohjausta

Kognitiivisen psykoterapian menetelmät

Lyhytterapia

Kognitiivinen psykoterapia auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oireita ja ongelmia tuottavia haitallisia toimintatapoja. Näitä voivat olla esim. lohtusyöminen, riidanhaluisuus, alkoholi, tupakka ja huumeet. Terapian avulla käynnistetään ohjattu työskentely haitallisten toimintatapojen muuttamiseksi.

Toimintatavat ovat tottumukseksi tai automaatioksi muodostuneita tapoja tehdä asioita tietyllä tavalla. Ulkoisia käyttäytymistottumuksia voivat olla esim. rituaalit, jonkin välttäminen ja mukautuminen. Sisäisiä toimintatapoja ovat ajattelu-, päättely- tai muut tiedonkäsittelyn tottumukset, esim. ennakoiminen, murehtiminen, yleistäminen ja valikoiva tarkkailu.

Kongnitiivisessa terapiassa on rajattu hoitosarja (vähintään 4 kertaa ja tarvittaessa lisäksi 12 kertaa). Terapia keskittyy 2-4 ongelmaan ja pyritään määriteltyihin tavoitteisiin. Työtavoiltaan tämä on aktiivista ja itsevastuullista eli asiakas tekee harjoitteita kotona ja yhdessä terapeutin kanssa. Pyrkimällä muuttamaan jotakin osaa asiakkaan ajattelu- ja toimintatottumuksissa, se johtaa toivottuun muutokseen.

Mikä voi estää näkemästä omia toimintatapoja: 

  • keskitytään liikaa ulkoiseen ja toisten toimintaan
  • sivuutetaan omat sisäiset tapahtumat tai omat mielentilat tunnistetaan toisissa
  • luotetaan vain järkeen tai tunteeseen
  • nähdään itse yksinomaan uhri-asemasta käsin eli haetaan vain vahvistusta omalle näkökannalle
  • havainnoidaan kriittisesti, syyttävästi tai halveksivalla asenteella
  • itsensä havainnointia ei tapahdu tietyn mielentilan, esim. raivon sisällä tai toimii puolustuskeinona, kun antaa kiukun purkautua
  • ihminen voi olla tottumaton itsensä havainnointiin tai pohdiskeluun, eikä osaa tunnistaa tai selittää tunteitaan

 Kognitiivisessa terapiassa:

  • Katsotaan omia sisäisiä tapahtumia.
  • Ei muuteta ihmistä vaan elämäntapoja.
  • Uskotaan muutoksen mahdollisuuteen eli uhriasemasta toimijaksi. Uhriasemassa ihminen jää syyttämään muita, alistuu ja jumiutuu, vetoaa tai valittaa. Hän jää toimenpiteiden kohteeksi, vatvoo, murehtii ja keskittyy kärsimykseen; vika on ulkopuolella. Toimijuudessa ihmisellä on ongelma, hän hyväksyy sen, alkaa tutkimaan sitä, ottaa vastuuta itse ja etsii uusia, vaihtoehtoisia toimia.

Asiakkaat ovat valinneet kognitiivisen mallin erilaisissa elämäntilanteissa, esim. pohtiessaan valintoja, jotka liittyvät parisuhteeseen ja ihmissuhteisiin yleensä, työpaikan vaihtamiseen tai ymmärtääkseen parammin itseään ja omaa käytöstään tietyissä tilanteissa.

(Lähde: Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma; Integrum Instituutti)

Communion with Nature
”Koen, että kognitiivinen terapiamalli sopii minulle hyvin, koska olen enemmän toimija/tekijä –tyyppinen ihminen. Tehtävien ansiosta asioita tulee mietittyä muulloinkin kuin vain terapiaistunnossa. Ne ovat havainnoivia ja visuaalisia. Oivallus tulee usein itsensä, ei terapeutin kautta, mikä on positiivinen kokemus ja helpottaa asian hyväksymistä. Nyt koen olevani tietoisempi käyttäytymisestäni/reaktioistani ja niiden syistä. Ymmärrän paremmin tilanteeni ja tarpeeni muuttaa asioita. Toivon vain itseltäni kärsivällisyyttä ja lempeyttä itseäni kohtaan. Leena on erinomainen kuuntelija, myötätuntoinen ja hyvin kannustava.”
Mervi

Tietoinen TunneMieli

Teksti tulossa….

(Huom! Huomioithan, että nämä keskusteluterapiat eivät korvaa lääketieteen antamaa apua. Lääkärin määräämää lääkitystä ei tule lopettaa, ilman hoitavan lääkärin lupaa. Harkitse, onko elämäntilanteesi sellainen, että terapia on hyvä vaihtoehto vai olisiko terapian aika ehkä myöhemmin.)

Ohjaukset toistaiseksi etäyhteyden välityksellä.

Kognitiivisen terapiamallin mukaiseen ohjaukseen on suositeltavaa varata vähintään 4 tapaamista, n. 60 min./kerta.

Tietoinen TunneMieli varataan 4-6 tapaamista, n. 60 min/kerta.

Etäyhteystapaamisen hinta: 80 €/kerta.

Tiedustelut ja ajanvaraukset mieluummin sähköpostilla:

Tilaa kuukausikirjeemme. Saat mielenkiintoisia vinkkejä, tietoa tulevista luennoista ja tarjouksia vain kirjeen tilanneille.