Tietoinen valinta

Vastuuvapauslauseke

Luethan nämä ehdot huolellisesti, kun käytät tätä sivustoa.

Vastuuvapauslauseke

Sivuston omistaa Tietoinen valinta, Leena Sarkkinen Tmi.

Katsomalla tätä verkkosivustoa tai jotain, joka on asetettu saataville tällä verkkosivustolla tai sen kautta,
mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ohjelmat, tuotteet, palvelut, videot webinaarit, blogikirjoitukset,
uutiskirjeet, sosiaalinen media ja/tai muut tiedonannot, kaikki sovellettavat säännökset, (yhteisellä nimellä
”verkkosivut”), olet hyväksynyt kaikki tämän vastuuvapauslausekkeen osat. Jos et hyväksy alla olevaa
vastuuvapauslauseketta, älä käytä tätä verkkosivustoa.

1. Ainoastaan koulutus-, ohjaus- ja tiedotustarkoituksiin
Verkkosivustossa tai sen kautta tarjottavat tiedot ovat vain koulutuksellisia, ohjaukseen ja
tiedotustarkoituksia varten ja ainoastaan itsetyöskentelyn työkaluna omaan käyttöön.

2. Ei lääketieteellistä, mielenterveydellistä tai uskonnollista neuvontaa
En ole, enkä pidä itseäni lääkärinä, sairaanhoitajana, lääkärin avustajana tai muuna lääketieteellisenä
ammatinharjoittajana (psykiatri, psykologi, neuvonantaja tai sosiaalityöntekijä), rekisteröitynä ravinto- tai
ravitsemusterapeuttina tai seurakunnan työntekijänä. Henkisenä valmentajana en tarjoa terveydenhoitoa,
lääketieteellistä tai ravitsemushoitopalveluja tai yritä diagnosoida, hoitaa, estää tai parantaa fyysistä,
psyykkistä tai emotionaalista ongelmaa, sairautta tai tilannetta.

Tiedot, jotka on annettu verkkosivustollani, terveys, hyvinvointi, harjoittelu, ihmissuhteet tai jokin muu
elämän näkökohta ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärisi tai mielenterveystyön tarjoamaa lääketieteellistä
neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Hyväksyt ja tunnustat, etten tarjoa millään tavoin lääketieteellistä
neuvontaa, mielenterveysneuvontaa tai uskonnollista neuvontaa. Tarjoamani hoidot ja palvelut eivät
korvaa lääkärin tutkimusta, lääkärin määräämiä lääkityksiä tai hoitoa sairastapauksissa.

Kun hakeudut hoitoihin, sitoudut kertomaan ennen hoitoa tehtävässä asiakashaastattelussa
totuudenmukaisesti kaikki tarvittavat fyysistä ja psyykkistä terveydentilaasi koskevat tiedot. Näihin
oikeellisiin tietoihin perustuen tehdään arvio hoidon aloittamisen mahdollisuuksista ja erityishuomiota
vaativista seikoista.

Keskustele aina oman lääketieteellisen palveluntarjoajasi ja/tai mielenterveyspalveluntarjoajasi kanssa
kysymyksistä, jotka liittyvät kysymyksiin tai huolenaiheisiin, jotka koskevat terveyttäsi tai lääkkeitä, yrttejä
tai lisäravinteita, joita käytät ennen kuin toteutat mitään suosituksia tai ehdotuksia verkkosivustoltamme.
Älä jätä huomiotta lääkärin neuvoja tai viivästytä lääketieteellistä neuvontaa, koska olet lukenut tämän
sivuston. Älä aloita tai lopeta lääkkeiden ottamista ottamatta yhteyttä omaan lääketieteelliseen neuvojaan
tai mielenterveystyöntekijään.

Jos sinulla on tai epäilet, että sinulla on lääketieteellinen tai mielenterveysongelma, ota yhteyttä omaan
lääketieteelliseen palveluntarjoajaan tai mielenterveystyöntekijään välittömästi.

Elintarvike- tai lääkevirasto ei ole arvioinut tällä verkkosivustolla olevia tietoja.

3. Henkilökohtainen vastuu
Ymmärrät, että osallistut vapaaehtoisesti verkkosivustollemme ja olet yksin ja henkilökohtaisesti vastuussa
valinnoistasi, toimistasi ja tuloksistasi nyt ja tulevaisuudessa. Hyväksyt kaiken vastuun käyttämästäsi tai
käyttämättömästä kaikista tämän sivuston tai sen kautta toimitetuista tiedoista, ja sitoudut käyttämään omaa harkintaa ja asianmukaista huolellisuutta, ennen kuin otat verkkosivustollamme olevan idean, ehdotuksen tai suosituksen käyttöön elämääsi, perheeseesi tai liiketoimintaasi.

4. Ei takeita
Tehtäväni on tukea ja auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi, mutta menestys riippuu ensisijaisesti
omasta työstäsi, motivaatiosta, sitoutumisesta ja seurannastasi. En voi ennustaa, enkä taata sitä, että
saavutat tietyn tuloksen, ja hyväksyt ja ymmärrät, että tulokset eroavat jokaisella yksilöllisesti. Jokaisen
yksilön tulos riippuu hänen ainutlaatuisesta taustastaan, omistautumisesta, halusta, motivaatiosta, toimista
ja lukuisista muista tekijöistä. Olet täysin samaa mieltä siitä, että ei ole takeita niistä konkreettisista
tuloksista, joita voit odottaa käyttäessäsi tietoja tällä sivustolla tai sen kautta.

5. Suosittelut ja palautteet
Esittelen reaalimaailman kokemuksia, palautteita, suosituksia ja näkemyksiä muiden ihmisten kokemuksista
verkkosivustollani vain havainnollistamiseksi. Käytetyt palautteet ovat todellisilta asiakkailta ja heidän
kommentteja, jotka antavat arvioita minun tai työni laadun suhteen. Niiden tarkoituksena ei ole edustaa tai
taata, että nykyiset tai tulevat asiakkaat saavuttavat samat tai samankaltaiset tulokset. Nämä suositukset
edustavat sitä, mikä on mahdollista vain havainnollistamistarkoituksessa.

6. Riskit
Kuten kaikissa tilanteissa, joskus ei tunneta yksittäisiä riskejä ja olosuhteita, joita voi syntyä verkkosivuston
käytön aikana, jota ei voida ennakoida, joka voi vaikuttaa tai vähentää tuloksia. Ymmärrät, että kaikkien
verkkosivustollamme tai sen kautta tapahtuvien ehdotusten tai suositusten käyttäminen on toteuttava
omalla vastuullasi, ilman minkäänlaista vastuuta puoleltani, tunnustaen, että on olemassa harvinainen
mahdollisuus, että ne saattavat johtaa ei-toivottuihin tuloksiin, ja olet samaa mieltä kaikista riskeistä.

7. Vastuun rajoitus
Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sitoudut vapauttamaan minut kaikesta vahingosta tai tappiosta, jota
sinulle tai jollekin muulle saattaa aiheutua käyttämistäsi tiedoista, tuotteista tai materiaaleista, joita pyydät
tai vastaanotat verkkosivustoltani tai verkkosivustollani. Hyväksyt, että en ole vastuussa mistään
vahingonkorvauksista, mukaan lukien välittömät, epäsuorat, erityiset, satunnaiset, oikeudenmukaiset tai
välilliset menetykset tai vahingot, jotka aiheutuvat sinulle tai muulle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle
käyttäessäsi verkkosivustoani.

Hyväksyt, että en ota vastuuta onnettomuuksista, viivästyksistä, vammoista, vahingoista, menetyksistä,
kuolemasta, henkilökohtaisista tai liiketoiminnan keskeytyksistä, tietojen virheellisestä soveltamisesta,
fyysisestä tai henkisestä sairaudesta tai muusta tapaturmasta tai vahingosta, joka johtuu minusta tai
kenestä tahansa, joka toimii kumppanina tai on muutoin sidoksissa yritykseeni tai minuun, joka toimittaa
sisältöä tällä sivustolla tai sen kautta.

8. Vahingonkorvausvastuuvapauslauseke
Vapaudun täysin vahingonkorvausvastuusta mukaan lukien minun edustajani, yhteistyökumppanit tai
muut, jotka liittyvät yritykseeni tai minuun mistä tahansa syistä, väitteistä, korvausvaatimuksista,
vahingonkorvausvaatimuksista tai lain, oikeuden tai oikeudenmukaisuuden vaatimuksista, jotka voivat
syntyä menneisyydessä, nykyisessä tai tulevaisuudessa, joka on millään tavalla yhteydessä
verkkosivustooni.

9. Ei takuita 

En anna mitään takuuta verkkosivustoni suorituskyvystä tai toiminnasta. En anna takuuta ilmoitetuista tai
oletetuista tiedoista, sisällöstä, materiaalista, ohjelmista, tuotteista tai palveluista, joita sivusto sisältää.
Soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa irtisanoudun kaikista takuista, mukaan lukien ilmoitetut tai
oletetut takuut, mukaan lukien myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen liittyvät
takuut.

10. Virheet ja häiriöt
Vaikka pyrimme kaikin tavoin varmistamaan tämän verkkosivuton tietojen paikkansapitävyyden, tiedot
voivat vahingossa sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Hyväksyt, että en ole vastuussa tosiseikkojen
näkemyksistä, mielipiteistä tai tarkkuudesta, joita esiintyy verkkosivustollani tai niiden kautta tai minkään
muun yksityishenkilön tai yrityksen, joka liittyy yritykseeni tai minuun millään tavalla. Koska tieteelliset,
teknologiset ja liiketoimintakäytännöt kehittyvät jatkuvasti, olet samaa mieltä siitä, että en ole vastuussa
verkkosivustoni tarkkuudesta tai mahdollisista virheistä tai laiminlyönneistä.

11. Ei hyväksyntää
Verkkosivustoni viitteet tai linkit jonkun muun henkilön, yrityksen tai yhteisön tiedoissa, mielipiteissä,
neuvoissa, ohjelmissa, tuotteissa tai palveluissa vaativat muodollisen hyväksyntäni. Olen vain jakamassa
tietoja itsetyöskentelyyn. En ole vastuussa muiden henkilöiden, yritysten tai yhteisöjen verkkosivujen
sisällöstä, blogeista, sähköpostiviesteistä, videoista, sosiaalisesta mediasta, ohjelmista, tuotteista ja/tai
palveluista, joissa viitataan verkkosivuilleni. Jos verkkosivustoni linkki näkyy millä tahansa muulla yksilön,
yrityksen tai yrityksen verkkosivustolla, ohjelmalla, tuotteella tai palveluilla, se ei ole muodollinen
hyväksyntä niille, heidän yritykselleen tai verkkosivustolleen.

12. Kumppanit
Ajoittain voin edistää, liittää tai tehdä yhteistyötä muiden henkilöiden tai yritysten kanssa, joiden ohjelmat,
tuotteet ja palvelut ovat yhdenmukaisia yritykseni kanssa. Avoimuuden hengessä haluan sinun olevan
tietoinen siitä, että silloin, kun edistän, markkinoin, jaan, myyn tai vaihdan ohjelmia, tuotteita tai palveluita
muille kumppaneille, voin saada taloudellista korvausta tai muita palkkioita. Mikäli saan jonkinlaisen korvauksen suosituksista, tästä on aina erikseen merkintä sivustolla. Huomaa, että olen erittäin valikoiva ja edustan vain kumppaneita, joiden ohjelmia, tuotteita ja/tai palveluja arvostan.

Samalla suostut siihen, että tällainen mainonta tai markkinointi ei tarvitse minkäänlaista hyväksyntää. Sinun
on kuitenkin käytettävä omaa harkintaa sen määrittämiseksi, että jokin tällainen ohjelma, tuote tai palvelu
on sinulle sopiva. Ottaen huomioon kaikki riskit olet samaa mieltä siitä, etten ole millään tavalla vastuussa
mistään ohjelmista, tuotteista tai palveluista, joita voin mainostaa, markkinoida, jakaa tai myydä
verkkosivustollani tai sen kautta.

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt kaikkien edellä mainittujen vastuuvapauslausekkeiden osat. Jos sinulla
on kysyttävää tästä vastuuvapauslausekkeesta, ota yhteyttä osoitteeseen leena@tietoinenvalinta.fi