Tietoinen valinta

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 8.8.2021

Rekisterinpitäjä:
Tietoinen valinta
Leena Sarkkinen Tmi
Rakuunatie 62 D 35
20720 Turku
leena@tietoinenvalinta.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys
sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tuotteita, jos et anna
henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on
suostumus. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– yritys eli Tietoinen valinta, Leena Sarkkinen
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
– kuljetusyritys, jos on sellaisia tuotteita, jotka lähetetään
– tilitoimisto, joka tekee kirjanpidon
– IT-yritys, joka vastaa verkkosivujen ylläpidosta

Säilytämme henkilötietojasi:

– verkkokaupassa viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita
jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.