Tietoinen valinta

25,781 Enlightenment Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

3.3.2022

Viime päivinä olen miettinyt paljon sanaa Ykseys. Mitä se merkitsee minulle, sinulle tai jollekin toiselle…Ykseyden voisi määritellä rauhan tilaksi, hyväksi tahdoksi tai yhteisymmärrykseksi. Sen voi myös ajatella olevan tietoisuuden tila, jossa ei ole ristiriitoja eli elämme rauhassa, tasapainossa – rakkaudessa.

Suurin osa ihmiskunnasta elää vielä ns. 3D tasolla, joka on fyysinen todellisuutemme ja hyvin ristiriitainen. Tämä taso on karkea värähtelyiltään ja moni elääkin pelossa, tuomitsemisessa, erottelemisessa, vihassa, uhrina ja uskoen vain siihen, että on pelkästään fyysinen olento. Ego hallitsee meitä, niin mieltä kuin tunteitakin. Täällä on kaksijakoisuus; hyvä-paha, pimeys-valo, jos et ole puolellani, olet minua vastaan, jne. Saamme elämän varrella monia mahdollisuuksia kohottaa värähtelyämme, tutustumalla itseemme, tunteisiimme, mieleemme ja siihen, ketä me oikeasti olemme. On vain meistä itsestämme kiinni, haluammeko tulla tietoisemmiksi ja haluammeko päästää irti kaikista vanhoista uskomuksista ja katsoa itseämme ja elämäämme toisella tavalla.

Kun olemme kohottaneet värähtelyämme ja nousseet ns. 5D tasolle, tätä voi kutsua ykseyden tasoksi. Olemme tulleet tietoisemmiksi, koemme ykseyden. Olemme puhdistaneet mieltämme, tunteitamme ja fyysistä kehoamme. Samalla myös chakramme ja auramme eli energiakenttämme on puhdistunut. Meistä on tullut valoisampia, positiivisempia ja ymmärrämme, millainen vaikutus ajatuksilla on todellisuuteemme. Täällä meidän ei tarvitse tuomita, vihata tai valita puolia, sillä ymmärrämme, että kaikella on tarkoituksensa suuremmassa kokonaisuudessa. Ymmärrämme myös, että energiassa olemme kaikki yhtä.

Meditation-peace-sunset

Onko Ykseyden kokeminen sitten samaa, kuin Valaistuminen? Valaistumisessa ihminen ymmärtää, oivaltaa kaiken. Flora Courtois sanoo kirjassaan Valaistuminen: ”Uskon, että oivalluksen mittaamaton hetki tulee, jos on tullakseen.” Hän sanoo: ”Nyt tiedän, että valaistumiskokemus, oli se millainen tahansa, on vain alku. Vaatii loputonta valppautta oivaltaa uudelleen ja uudelleen, joka hetki, ikuisesti. Kuinka muuten voisi ollakaan? Tällainen tietoisuuden harjoittaminen joka hetki on luontainen valaistumisen piirre. Siten harjoitus on todellisuutta, todellisuusharjoitusta.” Valaistumisessa voi olla niin sanottuja valaistumisen hetkiä, jonka kyllä tiedostaa, kun se tapahtuu. Haastavampaa voi olla pitää yllä tätä valaistumisen tilaa täällä fyysisessä maailmassa. On henkisiä opettajia, jotka ovat kokonaan valaistuneita eli he ovat yhtä sielunsa ja henkensä kanssa ja elävät kuitenkin fyysisessä kehossaan.

Ykseyden tilaa voisi kutsua rauhan tilaksi, jossa egon ääni on vaimentunut ja henkilö on tasapainossa oman itsensä kanssa. Tällöin tietää, kuka oikeasti on ja voi elää rauhassa kanssaihmisiä kunnioittaen.

Rauha ei synny koskaan vihaamalla. Rauha syntyy, kun aloitamme ensin itsestämme ja tiedostamme keitä olemme ja mitä kaikkea kannamme mukanamme. Kun minä muutun, myös maailma ympärilläni muuttuu.

Voimme aina rukoilla ja pyytää Valoa, Rauhaa ja Rakkautta maailmaan.